Despre Noi

KES Invest SRL a fost inființată în cadrul proiectului: „De la marginalizare la integrare”, a carui beneficiar este Klever System SRL impreuna cu Fundatia Crestina de Caritate “Sfantul Nicolae”. Proiectul este finanțat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axaprioritara 6: “Promovarea incluziunii sociale” Domeniul Major de Intervenție 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale” Contract POSDRU/173/6.1/S/147303 .

Societatea este inființată ca o structura de economie sociala in care activeaza persoane din grupuri vulnerabile, care, in urma instruirii in domeniul consultantei fondurilor europene, deruleaza activitati privind gestionarea si finantarea proiectelor de investitii.
Piata pe care activeaza Kes Invest SRL este cea a serviciilor de consultanta in afaceri si management. In general, domeniile carora li se adreseaza pentru prestarea serviciilor de consultanta, sunt: Agricultura, Industrie, Resurse umane, Cercetare-inovare, TIC.

In cadrul Kes Invest SRL s-a creat o capacitate de deservire a potentialilor clienti in cautarea de sprijin profesional pentru demararea și/sau dezvoltarea propriilor afaceri, conducerea eficientă a companiei, realizarea de analize și previziuni financiare, finanțarea afacerii. Kes Invest SRL vizează crearea de plus valoare pentru organizații, prin aplicarea cunostințelor, a tehnicilor si atuurilor de care va dispune, folosind totodata cele mai avansate tehnologii disponibile pentru a asigura o eficienta sporita a capacitatii de deservire astfel create.

Servicii

Activitățile de consultanță din cadrul serviciilor oferite de Kes Invest SRL se orientează către sprijinirea organizațiilor, atât publice, cât și private, să analizeze și să-și redefinească strategiile proprii, să îmbunătățeasca eficiența activităților și să-și optimizeze resursele umane și tehnice, realizarea de analize si previziuni financiare, finantarea afacerii.

Consultanța în afaceri include:

 • Consultanța în domeniul strategiilor, care vizează creșterea prosperității pe termen lung a companiei
 • Managementul organizaței/activităților, care vizează integrarea soluțiilor de afaceri prin intermediul regândirii procesului de afaceri în ansamblul său; managementul relațiilor cu furnizorii; reducerea costurilor; managementul achizițiilor; externalizarea
 • Managementul proiectelor
 • Managementul schimbării
 • Consultanța în domeniul resurselor umane.

Consultanța în tehnologia informației:

Consultanța în tehnologia informației care ofera sprijin organizațiilor în evaluarea propriilor strategii în domeniul IT in scopul punerii in acord al tehnologiei cu procesul de afaceri. Aceste servicii includ:

 • Planificare strategică și concepții
 • Implementare
 • Dezvoltare și integrare, care vizează:
  • Dezvoltarea de aplicații
  • Crearea de noi funcţionalități
  • Proiectarea de servicii care integrează aplicații din diferite infrastructuri existente
  • Implementarea de noi aplicații și infrastructuri
 • Eexternalizarea, care constă în trei tipuri de activități:
  • Servicii de management IT
  • Servicii de management aplicat
  • Externalizarea proceselor în afaceri.

Etapele procesului de consultanță:

1. Managementul angajamentului

Această etapă stabileşte toate activităţile referitoare la procesul de consultanţă şi poate fi considerat planul de management şi organizare care va funcţiona de-a lungul procesului de consultanţă. Obiectivul stabilit în această etapă constă în a ne asigura că toate livrările sunt realizate la cele mai înalte standarde de calitate, la termenul stabilit prin contract.

2. Prospectare şi marketing

Obiectivul acestei etape îl constituie identificarea, contactarea şi procesul de “convingere” a clienţilor de capacităţile, profesionalismul şi etica de care dau dovadă consultanţii. Aceasta reprezintă prima fază în care consultantul îşi vinde serviciul şi explorează oportunităţile existente pe piaţă. Activitatea promoţională constituie o componentă importantă a acestei etape, incluzând metode directe precum contactarea telefonică a potenţialilor clienţi, mailling-ul, utilizarea materialelor promoţionale sau campaniile direcţionate de e-mail, prin intermediul Internetului. Aceste acţiuni vor conduce în cele din urmă la identificarea unui client şi contactarea acestuia. Urmează apoi etapele de vânzare a serviciilor, explorare a oportunităţilor de către ambele părţi şi, nu în ultimul rând, definirea impresiilor generate de primul contact.

3. Clarificarea nevoilor

În această etapă consultantul trebuie să identifice nevoile clientului, pe care acesta, ulterior, trebuie să le accepte ca fiind reale. Plecând de la aceste nevoi identificate şi acceptate, clientul aşteaptă o propunere de acţiune din partea consultantului. În acest sens, cele două părţi trebuie să ajungă la o înţelegere în ceea ce priveşte procedurile care vor fi adoptate, precum şi asupra costurilor generate de această colaborare. Faza va culmina cu generarea unei oferte oficiale din partea consultantului prin care se vor definitiva o serie de aspecte precum termenele limită sau taxele percepute. Aşadar, fazele concludente ale acestei etape ale procesului de consultanţă sunt: înţelegerea clientului, recunoaşterea nevoilor acestuia şi clarificarea lor, explorarea potenţialului de succes al proiectului propus, furnizarea estimărilor şi a strategiilor de promovare.

4. Dezvoltarea unei propuneri

Obiectivul în această etapă este acela de a construi o propunere la acel tarif care să asigure obţinerea contractului. O dată ce s-a ajuns la o înţelegere, consultantul va identifica metoda de intervenţie oportună pentru situaţia existentă. În acest sens vor fi utilizate interviurile, analizele diagnostic, observările şi alte metode analitice pentru a identifica şi clarifica poziţia companiei client.

5. Contractarea

Contractarea reprezintă o etapă opţională, care poate fi îndeplinită neoficial, prin simpla acceptare a propunerii sau formal, în cadrul unei proceduri legale.

6. Executarea / Implementarea

Obiectivul oricărui serviciu de consultanţă constă în a furniza o schimbare benefică organizaţiei clientului. De aceea, în această etapă, consultantul va elabora un plan de acţiune având la bază recomandările sale, plan care trebuie să fie validat de către client prin prisma valorilor, obiectivelor şi culturii acestuia. De cele mai multe ori, recomandările oferite de consultant vor fi urmate de o etapă de implementare, realizată, de asemenea, de către consultant. Aşadar, fazele care alcătuiesc această etapă sunt următoarele: intervievarea, aplicarea metodelor de identificare a faptelor, a metodelor analitice şi a instrumentelor de diagnosticare, identificarea beneficiilor, discutii cu managerii organizaţiei cliente, punerea în aplicare a soluţiilor de dezvoltare, validarea recomandărilor, implementarea şi aplicarea planurilor de contingenţă.

7. Finalizarea angajamentului

În această ultimă etapă, consultantul trebuie să se asigure că, după finalizareaintervenţiei sale, clientul este mulţumit şi poate continua implementarea şi fără ajutorul său.

Ce oferim?

Serviciile oferite urmaresc satisfacerea cat mai completa a nevoilor de finantare ale clientului. Astfel, Kes Invest SRL oferă consultanţă pentru atragerea de finanţări nerambursabile din fonduri europene, structurale sau guvernamentale si in paralel, consultanta pentru obtinerea de credite bancare necesare finantarii proiectului pana la recuperarea sumelor nerambursabile. In ceea ce priveste obtinerea de finantari nerambursabile, serviciile companiei noastre cuprind:

 • Încadrare proiect şi determinarea eligibilităţii proiectului;
 • Verificarea existentei surselor proprii sau a posibilitatilor de obtinere credit bancar;
 • Întocmirea documentaţiei pentru accesarea fondurilor nerambursabile: planul de afaceri şi anexe, cererea de finanţare, studiul de fezabilitate, memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, analiza de piaţă, studii de oportunitate, analiza cost-beneficiu (analiză financiară, analiză socio-economică, analiză de risc şi analiza de senzitivitate);
 • Coordonarea si/sau implicarea directa in procesul de obtinere a avizelor si autorizatiilor necesare proiectului, indicand termene orientative de depunere a cererilor catre autoritati, coreland termenul estimat de depunere a dosarului cu perioadele de valabilitate ale diferitelor documente;
 • Intocmirea dosarelor de achiziţii şi asistenţă in realizarea licitaţiilor aferente unui proiect investiţional, oferind pe parcursul acestei etape asistenta juridica cu personal calificat;
 • Întocmirea si depunerea cererilor de plată/rambursare in baza carora beneficiarului ii vor fi rambursate cheltuielile nerambursabile aprobate;
 • Coordonarea părţilor implicate în procesul obţinerii finanţării: arhitecţi, proiectanţi, diriginte de şantier, furnizori de bunuri şi servicii;
 • Asistenţă în relaţia cu autoritatea de management a programului de finanţare pe tot parcursul implementarii proiectului.

In ceea ce priveste obtinerea de credite bancare necesare finantarii proiectelor din fonduri nerambursabile sau a oricaror tipuri de proiecte, serviciile companiei noastre cuprind:

 • Intocmirea de planuri de afaceri, cereri de credit;
 • Coordonarea obtinerii tuturor documentelor necesare intocmirii dosarului de credit in conformitate cu solicitarile bancii;
 • Realizarea analizei financiare a companiei si a previziunilor, pe baza informatiilor furnizate de clienti;
 • Mentinerea, in permanenta, pe parcursul obtinerii creditului, a contactului cu reprezentantii bancii;
 • Oferirea de consultanta juridica cu privire la garantii, sens in care colaboram cu notari si evaluatori energetici in conditii de preturi preferentiale;
 • prezentarea de oferte si explicatii pentru “intelegerea” tuturor comisioanelor bancii in vederea realizarii de comparatii intre banci cu privire la aceste costuri deloc neglijabile.

Avantaje:

 • Va ajutam sa realizati economii prin obtinerea ofertei care vi se potriveste cel mai bine
 • Va ajutam sa economisiti timp prin scurtarea semnificativa a timpului de analiza a dosarului
 • Va oferim consultanta legata de utilizarea corecta a finantarilor obtinute astfel incat sa nu fiti penalizati datorita nerespectarii anumitor clauze mai putin evidente din contractele de credit
 • Anual, va punem la dispozitie datele necesare utile in renegocierea costurilor bancare (in special la plafoanele de lucru)
 • Va ajutam sa identificati credite care au si o cota parte de finantare nerambursabila de la BERD, Banca Mondiala etc.
 • Pe parcusrul relatiei de colaborare puteti redirectiona toate bancile care va contacteaza pentru a va oferta, catre noi, realizand astfel o importanta economie de resurse si timp.

Principala noastra resursa este echipa de consultanta. Inca de la infiintare, Kes Invest SRL s-a orientat spre atragerea de profesionisti capabili sa lucreze eficient in echipa, responsabili de calitatea serviciului prestat si orientati in permanenta catre dezvoltarea profesionala si personala. Echipa noastră e formată din profesionisti cu experientă în domeniul elaborarii documentatiei pentru accesarea fondurilor europene, structurale si guvernamentale, in domeniul managementului investitiilor si în domeniul creditării companiilor. Membrii echipei au contribuit la succesul a peste 50 de proiecte, oferind servicii la inalte standarde de calitate.

Prioritatea noastra este realizarea cu succes a proiectelor contractate prin prestarea unor servicii de calitate, pe masura asteptarilor clientilor nostri.

Cum funcţionăm?

Capacitatea noastră de a genera soluţii personalizate pentru fiecare client în parte face ca serviciile Kes Invest SRL să se ridice la un standard înalt de profesionalism şi dedicare. Prioritatea noastra numarul unu este să ne asigurăm de succesul clientului care de altfel reprezintă şi succesul nostru. Pentru atingerea acestui deziderat ne asiguram ca exista un grad de comunicare ridicat între Kes Invest şi clienţii sai. Atenţia la detalii este un alt aspect care al colaborarii cu echipa Kes Invest SRL. Fiecare etapa a proiectului este tratata cu cea mai mare atentie. Compania are alocati specialisti pentru fiecare parte a unui proiect, care asigura o perfectă sincronizare şi derulare a acestuia.

Competenţa şi stabilitatea echipei sunt alte elemente pe care compania a pus accent si care se reflecta in calitatea proiectelor intocmite si implementate in domenii de activitate si afaceri variate.

Citeste mai mult ...

Noutati

Ce fonduri europene se pot accesa în perioada 2014 – 2020 Vă prezentăm o serie de programe europene cât și finanțări ce vor putea fi accesate în perioada 2014 – 2020, pentru domenii precum dezvoltarea rurală, programele operațional regional, competitivitate, capital uman și capacitate administrativă.

Sector privat:

 • Investiții în exploatații agricole (ferme vegetale si animale)
 • Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole (industria alimentara)
 • Investiții pentru tineri fermieri
 • Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
 • Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
 • Investiții în exploatații pomicole

Sector public/ONG:

 • Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice (infrastructura de irigații, drumuri de acces agricole si forestiere);
 • Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică (infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/apă uzată, infrastructură educațională, infrastructură aferentă serviciilor medicale etc.);
 • Investiții pentru protejarea patrimoniului cultural.

Sector IMM

 • Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii, inclusiv dotare cu active corporale și necorporale
 • Crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Sector public/ONG

 • Eficienta energetica in clădirile publice
 • Dezvoltare urbană (investiții in sistemul de iluminat public, îmbunătățirea rețelei de transport public, piste bicicliști, etc);
 • Investiții in conservarea patrimoniului cultural
 • Investiții in domeniul turismului
 • Investiții in infrastructura sanitara și sociala
 • Investiții in vederea sprijinirii comunităților defavorizate din mediul urban
 • Investitii in infrastructura educationala.
 • Finanțare pentru proiecte de cercetare dezvoltare
 • Construcție si modernizare laboratoare de cercetare-dezvoltare
 • Investiții in domeniul TIC
 • Informare, consiliere, orientare și formare pentru tineri, persoane in căutarea unui loc de munca, grupuri defavorizate
 • Sprijinirea antreprenoriatului, inclusiv a celui social
 • Dezvoltarea de servicii sociale si medicale in comunitățile aflate în risc de sărăcie
 • Dezvoltarea economiei sociale
 • Investiții in educație: prevenirea abandonului școlar; îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar etc.
 • Investiții pentru îmbunătățirea serviciilor publice.

Aplica Acum